Publiceringsdatum: 18 juli 2018

Senast uppdaterad: onsdag 18 juli, 23.20

Ny lägesbild kl 22:30 - brandområdet mycket större än tidigare känt

Enligt bedömning cirka 8500 hektar.

Kontakt