Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny lägesbild kl 22:30 - brandområdet mycket större än tidigare känt

Enligt bedömning cirka 8500 hektar.

Kontakt