Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skogsbränderna i länet - lägesbild 17 juli kl. 15.30, uppdatering kl 21.00

Regional lägesbild kl 15.30, kompletterad 21.00. En höguppläst version finns längst ner på sidan.

Regional lägesbild kl 15.30, kompletterad 21.00. En höguppläst version finns längst ner på sidan.

Lägesbild från kl 15.30 uppdatering kl 21.00. Det brinner fortfarande på flera platser i länet, framförallt i Ljusdals kommun. Läget har förvärrats i trakterna kring Laforsen/Enskogen, Ängra och Kårböle. Bränderna är inte under kontroll. Inte heller Tovåsen är under kontroll och branden i Rullbo/Hamra har blossat upp igen. Det brinner också i Flyktkölen i Hassela, men den branden är under kontroll. Statusen för branden i NorrDellen i Hudiksvalls kommun är inte känd.

Händelsebeskrivning och omfattning

Det pågår för närvarande flera bränder i länet, samtliga i Hälsingland. På den bifogade kartan markeras dessa bränder och status.

  • Nötberget nära Kårböle, Ängra och Laforsen/Enskogen. Brandläget är svårt. Elden sprider sig åt Kårbölehållet. Det kan bli aktuellt för evakueringar.
  • Flyktkölen i Hassela, branden är under kontroll.
  • NorrDellen i Hudiksvalls kommun, status okänd.
  • Tovåsen, branden är inte under kontroll.
  • Rullbo/Hamra, har blossat upp igen.

Resurser som är på gång

I och med de många bränderna i Hälsingland har Länsstyrelsen Gävleborg har fortfarande en stab igång och har regelbundna regionala med berörda aktörer i och utanför länet. Via MSB har räddningstjänsten i Ljusdalsområdet fått hjälp av norska skogsbrandshelikoptrar samt tillgång till brandsläckningsresurser ibland annat i form av slangar.

Länsstyrelsen har kontaktat andra län för att få räddningstjänstresurser och personal. Sörmland och Storstockholm har bidragit med personella och materiella resurser.

Kustbevakningen har under dagen tagit flygbilder på samtliga bränder i Hälsingland för att ge en bild av brändernas utbredning. Polisen har en stab igång och patruller på plats i Ljusdal.

Trafikverket bidrar med bandvagnar med släckningsutrustning och ledningsresurser i Ljusdalsområdet.

Länsstyrelsen arbetar vidare med att få en uthållighet i släckningsarbetet med förstärkning från andra län, nationella och internationella resurser i form av utrustad räddningstjänstpersonal, helikoptrar och brandflyg.

Avstängda vägar i brandområdena i Ljusdals kommun

Bränderna vid Ängra och Laforsen/Enskogen riskerar att gå ihop vid väg 84 och Ljusnan och är inte under kontroll. Väg 84 är avstängd mellan Kårböle och Laforsen. Trafikanter uppmanas ta vägarna 310 och 296 mot Los. På riksväg E45 mellan Los och Sveg uppmanas trafikanter att välja annan väg på grund av kraftig rök på delen inom Ljusdals kommun.

Frivilliga insatser

Viljan att hjälpa till är stor. Ljusdals kommun har inrättat ett telefonnummer för registrering av frivilliga insatser. På telefon 076-767 98 19 (klockan 18.00-21.00 tisdag 17 juli - efter det e-post krisinfo@ljusdal.se) registreras dessa insatser för att kunna användas vid eventuella framtida behov.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen fortsätter sitt samordningsarbete i stab och i dagsläget är ett större antal kommunala organisationer och regionala och nationella myndigheter och andra organisationer. Under eftermiddagen den 17 juli hölls en samverkanskonferens.

Kontakt