Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Angående situationen med flera skogsbränder i Gävleborg

Under gårdagskvällen och natten har situationen stabiliserats något och antalet bränder i länet minskat. Ett antal bränder är dock fortfarande inte under kontroll och räddningstjänsterna arbetar för att inringa och släcka dessa.

Kommunalförbundet Södra Hälsingland har det övergripande ansvaret för insatserna kring samtliga bränder. Väderprognosen de kommande dygnen visar på besvärliga förhållanden med både mycket höga temperaturer och blåst. Risken för att nya bränder uppstår och risken för snabb spridning mycket stor.

Av gårdagens fem bränder så är det bränderna vid Ängra, Tovåsen och Kårböle (Nötberget) som kvarstår varav Ängra är den största branden. Räddningstjänsterna i länet har ett nära samarbete. Försvarsmakten via Hemvärnet ställer upp med resurser. Helikoptrar är väldigt viktiga vid insatsen.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har sedan kvällen 15 juli arbetat i stab för att upprätta en övergripande bild av läget och resurser i länet. På morgonen den 16 juli genomförde Länsstyrelsen en samverkanskonferens med länets alla räddningstjänster, berörda kommuner, SOS Alarm, Försvarsmakten, brandflyget och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Länsstyrelsen stöder räddningstjänstinsatserna genom att samordna och efterfråga nationella resurser. Vid skrivande stund bedöms situationen kunna hanteras med länets resurser vad gäller personal om drabbade kommuner får hjälp. Länsstyrelsen har under förmiddagen efterfrågat nationellt stöd i form av material och helikoptrar. Länsstyrelsen samordnar också med andra länsstyrelser och nationella myndigheter, eftersom det brinner på många håll i landet.

Mer information på www.krisinformation.se Länk till annan webbplats. och hos Sveriges Radio P4 Gävleborg Länk till annan webbplats..

Kontakt