Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Angående situationen med flera skogsbränder i Gävleborg - uppdatering klockan 20:25

Under måndagen 16 juli har läget förvärrats och ett antal nya bränder har observerats av brandflyget. Räddningstjänsterna arbetar för att inringa och släcka de bränder som startade under söndagen. De nya bränderna lokaliseras och utbredning kartläggs.

Bränderna kring Ängra, Kårböle och Enskogen i Ljusdals kommun tilldelas stora resurser i form av helikoptrar, hemvärnet, bandvagnar från Trafikverket och extra brandslang. Kommunalförbundet Södra Hälsingland har det övergripande ansvaret för insatserna kring samtliga bränder. Väderprognosen de kommande dygnen visar på besvärliga förhållanden med både mycket höga temperaturer och blåst. Risken för att nya bränder uppstår och risken för snabb spridning mycket stor.

Bränder som startade 15 och 16 juli och som pågår:

  • Ängra, Kårböle och Enskogen där VMA gick ut om utrymning av Enskogen.
  • Tovåsen/Katrineberg mellan Edsbyn och Kårböle

Nya bränder inrapporterat under eftermiddagen:

  • Dyråsen/Fagermyran, nära Norrdellen – okänd omfattning
  • Söderåsen/Grillberget, öster Norrdellen – okänd omfattning
  • Hasselatrakten, okänd omfattning
  • Jädraås, sydväst om Ockelbo – okänd omfattning

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen har sedan kvällen 15 juli arbetat i stab för att upprätta en övergripande bild av läget och resurser i länet. Under för- och eftermiddagen den 16 juli genomförde Länsstyrelsen samverkanskonferenser med länets alla räddningstjänster, berörda kommuner, SOS Alarm, Försvarsmakten, brandflyget, Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Länsstyrelsen stöder räddningstjänstinsatserna genom att samordna och efterfråga nationella resurser. Vid skrivande stund bedöms situationen kunna hanteras med länets resurser vad gäller personal om drabbade kommuner får hjälp. Länsstyrelsen har under förmiddagen efterfrågat nationellt stöd i form av material och helikoptrar. Länsstyrelsen samordnar också med andra länsstyrelser och nationella myndigheter eftersom det brinner på många håll i landet.

Kontakt