Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen uppmärksammar tornedalingarnas dag den 15 juli och hissar den tornedalska flaggan

 

Den 15 juli uppmärksammar vi tornedalingarnas dag och flaggar med den tornedalska flaggan både på Gävle slott och på länsstyrelsen. Man vet inte exakt hur många som identifierar sig som tornedalingar eller hur många som talar meänkieli, men enligt en beräkning finns det ungefär 50 000 tornedalingar i Sverige. De allra flesta som talar språket bor i de sex norrländska tornedalskommunerna: Haparanda, Övertorneå, Pajala, Kiruna, Gällivare och Kalix.

Efter kriget mellan Sverige och Ryssland 1809 delades Tornedalen upp och gränsen drogs bland annat längs med Torne älv. En del av Tornedalen kom därför att tillhöra Sverige, och en annan del hamnade i Finland.

Under en lång tid förtrycktes Sveriges nationella minoriteter och deras språk på flera sätt, bland annat fanns en policy om att barnen endast skulle prata svenska i skolan. Detta var del i den försvenskning av skolan som inleddes på sent 1800-tal. När det på 1970-talet infördes hemspråksundervisning var den istället på standardfinska och inte på meänkieli. Idag är dock meänkieli ett av Sveriges minoritetsspråk och tornedalingar har rätt till modersmålsundervisning.

Nationella minoriteter
De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De erkända minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

De nationella minoriteterna är folkgrupper som skiljer sig från majoritetsbefolkningen, men som funnits här väldigt länge. Samerna, som är ett urfolk, tros ha funnits här i flera tusen år.

Från och med den 1 januari 2010 gäller lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Regeringens minoritetspolitiska strategi innehåller bland annat åtgärder för att: säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets konventioner om skydd för nationella minoriteter och minoritetsspråk och motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna.

Lagen ger de nationella minoriteterna ett grundskydd med rättigheter som gäller i hela landet. Dessa handlar om rätten till information om minoriteterna och deras rättigheter, rätt till sitt språk och kultur samt rätt till inflytande och delaktighet. Gävleborgs län är ett finskt förvaltningsområde vilket innebär ett förstärkt skydd. Enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med Länsstyrelsen i de fall då den enskilde är part eller ställföreträdare för part. Myndigheten är då skyldig att ge muntligt svar på finska.

Läs mer om nationella minoriteter i Sverige på www.minoritet.se Länk till annan webbplats.

 

Kontakt