Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information till lantbrukare som önskar ta vatten ur sjö eller vattendrag

Lantbrukare som önskar ta ut vatten ur sjö eller vattendrag nu i sommar för bevattning av betesmark och eller grödor p.g.a. den torra väderleken kan skicka ett mejl till Länsstyrelsen Gävleborg och ange var ni vill ta ut vatten, i vilket syfte (t.e.x. bevattning av betesmark på fastigheten x),hur mycket och hur länge samt kontaktuppgifter.

Vi kommer att arbeta för att ge snabbt besked om önskat uttag är möjligt med hänsyn till miljön och andras nyttjande av vatten.

För uttag som underskrider 1000 kubikmeter totalt ur Ljusnan, nedre Voxnan, Dalälven och större sjöar (> 10 kvadratkilometer) kan uttag ske utan tillstånd från länsstyrelsen.

Vi frågor kontakta Hans Sjöberg, se uppgifter nedan.

Kontakt