Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Akut foderbrist för betande djur

Värmen och torkan har gjort att det råder akut brist på foder till betande djur i landet. Läget är allvarligt och kritiskt även i Gävleborgs län. Bristen på bete och foder ökar i takt med den extrema värmen. Det medför att andraskörden troligtvis kommer att torka bort. I och med det blir det stor brist på vallfoder och halm till de betande djuren under höst och vinter, vilket kan leda till djurskyddsproblem. Vallskördarna har hittills i år minskat enormt och det behövs mycket regn en tid framöver för att återväxten i markerna ska komma igång igen.

Den mark som normalt sett inte skördas, kan komma att behövas nu. Därför är det viktigt att alla samarbetar för att hjälpa varandra med bete och foder, exempelvis genom att låta djurhållare ta skörd från all tänkbar mark.

Länsstyrelsen Gävleborg har regelbunden kontakt med övriga län, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och berörda företagare, för att främja gemensamma krafttag och samarbete i den kris som råder. Länsstyrelsen ger generella dispenser för skörd av grovfoder på trädor och i skyddszoner, och uppmanar till förmedling av grovfoderarealer som inte tänkt skördas till de som har brist.

Vi har även startat en foderförmedling Länk till annan webbplats. här på vår webbplats där vi förmedlar därför kontakter mellan markägare som har tillgång till marker som står outnyttjade och djurhållare som har behov av marker att skörda för foder.

Information till lantbrukare som önskar ta vatten ur sjö eller vattendrag
Lantbrukare som önskar ta ut vatten ur sjö eller vattendrag nu i sommar för bevattning av betesmark och eller grödor p.g.a. den torra väderleken kan skicka ett mejl till hans.sjoberg@lansstyrelsen.se (010-225 12 12) och ange var ni vill ta ut vatten, i vilket syfte (t.ex.. bevattning av betesmark på fastigheten x), hur mycket och hur länge samt kontaktuppgifter.

Vi kommer att arbeta för att ge snabbt besked om önskat uttag är möjligt med hänsyn till miljön och andras nyttjande av vatten.

För uttag som underskrider 1000 kubikmeter totalt ur Ljusnan, nedre Voxnan, Dalälven och större sjöar (> 10 kvadratkilometer) kan uttag ske utan tillstånd från länsstyrelsen.

Åtgärder för att mildra foderbristen

  • Utnyttja alla marker till bete och skörd - Marker som normalt inte nyttjas kan erbjudas till djurhållare, om de behöver den för skörd eller bete i år. Gör gärna markbyten om det är möjligt.
  • Slå vallarna - Vallens utveckling är nästan tre veckor tidigare än vanligt och torkan har gjort att tillväxten står stilla. Om vallarna slås nu finns chans till en återväxt och en tredje eller fjärde skörd av vallarna när regn kommer.
  • Kontakta foderförsäljare och sök samverkanspartner i närområdet - Det är mycket svårt få tag på foder redan nu, och flera foderförsäljare har därför kölistor. Foder går även att köpa och sälja på internet genom exempelvis proteintipset.se Länk till annan webbplats., en handelsplats för svenska fodergrödor. Kontakta LRF:s regionkontor i Gävleborg Länk till annan webbplats. om du har tips på foder eller bete i länet. Har du halm? Sälj det gärna till djurbönderna.
  • Hjälp och stötta varandra - Anmäl dig till Facebook-grupperna Foderhjälpen 2018 Länk till annan webbplats. eller Betesmark åt betesdjuren Länk till annan webbplats.. Här kan ni dela med er av tips och råd kring såväl foder som betesmarker. Är du djurhållare och behöver stöd och hjälp? Kontakta LRF omsorgsgrupp/bondekompis
  • Köp svenska råvaror - Stöd producenterna genom att köpa kött och grönsaker från Sverige! Svenska grönsaker kan i nuläget ha vissa utseendedefekter på grund av torkan.
  • Var sparsam med vatten - Spara på vattnet så långt det går, särskilt när det gäller vattning i exempelvis trädgårdar. Respektera det bevattningsförbud som eventuellt gäller.

På sin webbplats har LRF samlat information om torka och foderbrist Länk till annan webbplats..

Du som odlar ekologiskt (Krav och EU-ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Läs mer om torka och foderbrist på Krav:s webbplats Länk till annan webbplats..

 

Kontakt