Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud i hela Gävleborgs län

Länsstyrelsen har, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud i länets samtliga kommuner från och med torsdag den 12 juli klockan 10.00.

Fire ban throughout Gävleborg county
A fire ban is in effect for all of Gävleborg county since July 12th . The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

Due to recent dry weather conditions, the risk of forest fires is currently very high. A fire ban has therefore been deemed necessary for all of Gävleborg county.

Contact your municipal fire services ("kommunens räddningstjänst") for detailed information about fire risks and fire bans.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Gävleborgs län från och med den 12 juli klockan 10.00. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

  • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
  • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Myndighetsmeddelande - Det fortsatta extrema väderläget kan ge allvarliga konsekvenser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gick den 5 juli ut med ett myndighetsmeddelande till allmänheten för att varna om den extrema brandrisk som ännu råder i delar av landet. Ta del av informationen hos MSB Länk till annan webbplats.

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Gästrike räddningstjänstförbund
Länk till annan webbplats.
Kommunalförbundet södra Hälsingland
Länk till annan webbplats.
Norrhälsinge räddningstjänst
Länk till annan webbplats.
Ljusdals räddningstjänst Länk till annan webbplats.


Vanliga frågor och svar:

Får jag grilla på min innergård?
Ja, det går bra att grilla på fastighetsägarens mark. Hyresvärden kan ha andra regler men det har inget med eldningsförbudet att göra.

Får jag använda stormkök eller muurikka?
Nej, eldningsförbudet gäller allt som avger värme, låga eller gnista.

Får ja grilla i en par eller på allmän plats?
Nej

Får jag grilla i iordningsställd grillplats i naturreservat eller på annans mark?
Nej

Får jag grilla i en trädgårdsgrill på en campingplats?
Nej, en camping räknas inte som egen tomtmark.

Får jag såga eller arbeta med maskiner i skogen?
Förbudet gäller inte avverkning i skog. När det är så här torrt i marken rekommenderas du som arbetar i skogen att:

  • ta med brandvakt
  • utföra arbetet på natten eller tidig morgon
  • byta till andra objekt
  • undvik att arbeta ensam.

Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Får skogsbolagen köra med maskiner i skogen?
Ja. Skogsbolagen kan dock göra egna bedömningar och välja att inte använda maskiner i skogen.

Tänk också på att...

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så ska man vara försiktig. Du som grillar är alltid ansvarig om det sker en olycka.
Kontakt