Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Foderförmedling

Det råder foderbrist i länet samtidigt som det finns marker som skulle kunna skördas och användas som foder. Vi förmedlar därför kontakter mellan markägare som har tillgång till marker som står outnyttjade och djurhållare som har behov av marker att skörda för foder

 

Den mycket torra och varma försommaren har inneburit att tillväxten av bland annat gräs som behövs som både sommarbete och vinterfoder blivit betydligt sämre än normalt. Läget är mycket besvärligt för många lantbrukare med torra beteshagar och vallskördar som inte kommer räcka för att täcka vinterbehovet. Eftersom torkan drabbat i stort sett hela landet och även närliggande länder kan det även bli svårt att få tag på tillräckligt med foder från andra håll.

Foderbristen riskerar även att leda till ett djurvälfärdsproblem.

Vi vill med denna förmedling underlätta kontakter mellan markägare som har outnyttjade marker och djurhållare med behov av marker att sköra för foder till sina djur. I många fall putsas dessa marker endast av, med denna förmedling hoppas vi kunna medverka till att alla tjänar på det genom att djurhållare får tag på mer foder och markägare slipper anlita någon att putsa markerna för att hålla dem fina.

Länk till förmedlingssidan

 

Kontakt