Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Handlingsplan för Grön infrastruktur ute på remiss

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram rapporten ”Handlingsplan för grön infrastruktur i Gävleborgs län” och önskar få in synpunkter som kan hjälpa till att utveckla och förbättra slutversionen.

Syftet med rapporten är att öka kunskapen för naturens nätverk i länet för att långsiktigt kunna planera för en hållbar utveckling. Grön infrastruktur definieras enligt uppdraget som ”nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande”. Rapporten innehåller kunskap om var i länet det finns naturvärden och förslag på åtgärder som kan stärka den gröna infrastrukturen.

Yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2018-08-31. Förslaget till beslut med dnr 4760-2018 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/pressrum/remisser.html.

Kontakt