Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Grindugas gamla kulturmarker utanför Gävle föreslås bli nytt naturreservat

Slåtteräng och gammal åker i Grinduga. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen föreslår att ett 22 ha stort område precis öster om Grinduga by ska bli naturreservat. Grinduga ligger ca 9 km ostsydost om Gävle, och består av hävdade gräsmarker, betad skog och naturskog.

Grinduga omfattar ett välbevarat, småskaligt och ålderdomligt kulturlandskap, med intakta ägofigurer och bevarade strukturer från gångna tiders brukande. I området finns artrika, hävdberoende växtsamhällen och en mycket artrik fjärilsfauna. Delar av området ingår i nätverket Natura 2000.

Grinduga är ett populärt utflyktsmål. I området finns två rastplatser och en naturstig. Området sköts årligen med bland annat bete och slåtter. Ett skydd i form av naturreservat kommer att förhindra att området exploateras, samt underlätta den fortsatta skötseln av de hävdberoende markerna.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Grinduga naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 31 augusti 2018.

Förslag till beslut, Grinduga naturreservat Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta Martina Kluge, 010-225 12 04.

Kontakt