Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut för Tväringsskogens och Skruvtjärnsknippens naturreservat ute på remiss

Låga i Tväringsskogen (liggande dött träd). Foto: Helena Persson

Förslag till beslut för två nya naturreservat är nu ute på remiss. Områdena ligger nära varandra några kilometer nordost om Ramsjö i Ljusdals kommun. Skogen är sedan länge präglad av skogsbränder och det närbelägna Brassbergets naturreservat är unikt för denna del av landet genom sin stora lövrikedom.

Tväringsskogen ligger i en sluttning söder om sjön Tväringen. Här finns bland annat äldre tallskog med spår av bränder. Sällsynta och hotade arter som t ex dvärgbägarlav och varglav kan hittas i området.

Skruvtjärnsknippen omfattar en brant sluttning med gammal lövrik tallskog samt lövrik barrblandskog kring Skruvtjärnsbäcken. Området har höga naturvärden och även här finns flera hotade och sällsynta arter, t ex tallticka och aspgelélav.

Förslag till beslut och skötselplaner för de båda reservaten har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 14 september 2018.

Förslag till beslut, Tväringsskogens naturreservat Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Förslag till beslut, Skruvtjärnsknippens naturreservat Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Helena Persson, 010-225 13 09.

Kontakt