Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brunnen skog i Hudiksvalls kommun skyddas när Skånbrännan blir nytt naturreservat

Ticka på bränd trädstam i Skånbrännans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Länsstyrelsen har idag den 25 juni beslutat att ett område 36 km NV om Friggesund, kallat Skånbrännan, ska bli naturreservat. Skånbrännan omfattar två mindre naturskogsområden på totalt 27 ha.

Området för naturreservatet, nära byn Skån, brann senast under ett par intensiva dygn i början av juni 2008, detta samtidigt som storbranden i Hassela rasade. Två mindre områden har lämnats orörda efter branden och det är dessa som nu utgör Skånbrännans naturreservat.

Skogen i reservatet är den äldre skog som fanns kvar i området och som hade höga naturvärden redan innan branden. Den östra delen var tidigare en nyckelbiotop med framförallt höga granvärden. All gran dog dock vid branden och nu finns här istället väldigt mycket död granved, med lövföryngring på väg. Den västra delen är talldominerad och där är det är allmänt med gamla tallar. Vissa av de äldre tallarna har brandljud från tidigare bränder. Under sommaren 2013 inventerades insektsfaunan i brandområdet. Den visade på ett stort antal brandberoende insekter och flera andra naturvårdsintressanta arter i området, exempelvis svart ögonknäppare (NT) och raggbock (NT).

Bildandet av Skånbrännan naturreservat har möjliggjorts tack vare att Holmen Skog har sålt området till Naturvårdsverket.

Beslut och skötselplan, Skånbrännans naturreservat Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta Robert Ahlberg, 010 – 225 12 09, robert.ahlberg@lansstyrelsen.se.

Kontakt