Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Undantag från regler vid skörd på grund av torkan

Jordbruksverket beslutade den 13 juni om nationell dispens för skörd på ekologiska fokusarealer som anmälts som träda och obrukad fältkant utanför kompensationsområden.

Detta är ett generellt undantag och man behöver inte ändra något i SAM-internet eller meddela länsstyrelsen om man väljer att skörda dessa arealer.

Träda inom kompensationsområde Länsstyrelsen har möjlighet att minska eller helt ta bort avdraget för arealer som skördats innan 1 augusti på träda inom kompensationsområde. Länsstyrelsen i Gävleborg har bedömt att torkan är likvärdig över hela länet och att inga avdrag kommer att göras om dessa arealer skördas i förtid pga. torka och foderbrist.

För att minska administrationen både för lantbrukaren och länsstyrelsen kommer vi inte begära in någon ansökan om att få skörda i förtid på dessa arealer. Lantbrukaren behöver inte heller ändra något i sin SAM-ansökan. Om lantbrukaren får en fältkontroll behöver denne enbart muntligt uppge orsaken till tidigarelagd skördetid.

Miljöersättning för betesmarker och slåtterängar Slåtterängar inom miljöersättning för betesmarker och slåtterängar får man inte slå eller skörda innan 1 juli. Har man särskild skötsel på marken kan även andra senare datum gälla för slåtter och skörd. Har man särskild skötsel på betesmarker inom miljöersättningen kan man också ha villkor som styr tillskottsutfodring. Länsstyrelsen har möjlighet att i varje enskilt fall bedöma om det ska göras ett mindre avdrag eller inget alls. Därför bör du kontakta Länsstyrelsen i dessa fall.


Här kan du läsa mer om regler vid skörd på grund av torkan Länk till annan webbplats.

Kontakt