Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsyn av gränsöverskridande transporter av avfall

Länsstyrelsen Gävleborg har tillsyn över gränsöverskridande transporter av avfall. Syftet med tillsynen är att stoppa illegala transporter av avfall på import och export, till och från Sverige och att se till att EU-lagstiftningen på området följs.

Länsstyrelsen Gävleborg har sedan den 1 januari 2016 tillsynen över gränsöverskridande transporter av avfall i Dalarnas, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län. Länsstyrelsens handläggare utför tillsynen i hamnar där containrar med skrot, brännbart avfall, filterstoft och annat avfall exporteras och importeras. Kontrollerna på plats sker i samverkan med Tullverket, Polismyndigheten och Kustbevakningen. Tillsyn av innehåll i containrarna sker efter begäran från Tullverket eller i samband med lastsäkringskontroller som utförs av Kustbevakningen.

Från hamnar i Sverige skickas container med gammal elektronik, kylskåp, motorer och fordon till länder i bland annat Afrika eller Asien som inte har förutsättningar att ta hand om avfallet på ett riktigt sätt. Därför är det viktigt att exportörer av begagnade varor kan intyga att tv-apparater, motorer, kylskåp och andra begagnade varor är just en begagnad vara och inte avfall. Det kan ske med hjälp av kvitton, intyg om funktionstester och besiktningar. Om exportören inte kan visa att varorna inte är avfall så kan Länsstyrelsen ta ett beslut om exportförbud av containern. Länsstyrelsen har även möjlighet att utfärda förelägganden och besluta om miljösanktionsavgifter för att se till att lagen följs.

Länsstyrelsen har även tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter vid tullstationer vid norska gränsen, vid vägar och hos verksamheter som importerar eller exporterar avfall till och från Sverige. Exempel på sådana verksamheter är anläggning för avfallsförbränning som importerar brännbart avfall.

Länsstyrelsen Gävleborg har under året fått utökade medel inom tillsynsområdet och har därför anställt ännu en handläggare på heltid.

Det innebär att tillsynen i regionen i dagsläget utförs av två handläggare.

Övriga länsstyrelser med tillsynsansvar över gränsöverskridande transporter av avfall är Norrbotten, Västra Götaland, Stockholm och Skåne.

Verksamheter och privatpersoner som ska exportera avfall från Sverige kan behöva anmäla transporten till Naturvårdsverket som utfärdar godkännande. Som minst behöver avsändaren se till att ett informationsdokument följer med avfallet under hela transporten. Lagstiftningen är omfattande och kontroller kan ske i alla länder längst vägen. Mer information om import och export av avfall och begagnade varor finns på Naturvårdsverkets hemsida. Där finns även information om vilken typ av avfallstransporter som behöver godkännande från Naturvårdsverket och statistik om avfall.

Kontakt