Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till beslut på Gråbergets naturreservat ute på remiss

Utsikt från Gråberget. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Gråberget är ett tätortsnära område och är redan idag ett viktigt utflyktsmål. Området kommer att kunna utvecklas ännu mer för friluftsliv och besökare i och med att det avsätts som naturreservat. Remisstiden går ut den 15 september 2018.

Gråberget ligger vid kustlinjen på Norrlandet nordost om Gävle, mellan de gamla fiskelägena Bönan och Utvalnäs. Området var tidigare avspärrat som militärt skyddsområde. Naturen på platsen utgörs av ett bergigt kustområde där kalt berg stupar brant ned i havet. I området finns även en säregen klippängsflora och gammal vindpinad hällmarkstallskog med grova tallar och död ved.

Ett förslag till beslut och skötselplan för Gråbergets naturreservat har nu skickats ut på remiss till berörda parter. Remisstiden går ut den 15 september 2018.

Förslag till beslut och skötselplan, Gråberget Pdf, 2 MB.

För mer information kontakta Ann Gudehn, 010-225 12 60.

Kontakt