Risk för vattenbrist i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till tilläggsbeslut för Mellanljusnans naturreservat ute på remiss

Länsstyrelsen har tidigare beslutat om mindre utvidgning och förstärkning av föreskrifterna för två fastigheter. Förstärkningen av föreskrifter som nu är aktuell innebär att ett 1,7 ha stort område där skogsbruk enligt tidigare beslut varit tillåtet, nu får förbud mot avverkning.

Mellanljusnans naturreservat bildades 2015 med syftet att bevara en outbyggd älvsträcka med strömmande vatten och älvnära land- och våtmarksmiljöer. Här nedan kan du läsa förslag till tilläggsbeslut för Mellanljusnans naturreservat. Remisstiden går ut 2018-08-24.

Förslag till tilläggsbeslut, Mellanljusnan Pdf, 2.8 MB.

För mer information kontakta Helena Persson, 010-225 13 09.

Kontakt