Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensam webb för Integration Gävleborg ger samlad bild

Integration Gävleborg lanserar nu en ny webbplats. Den ska bidra till att ge en samlad bild av de integrationsinsatser som pågår i länet samt sprida information och kunskap.

Partnerskapet Integration Gävleborg, syftar till att bidra till en social hållbar samhällsutveckling genom att samordna, stärka och utveckla arbetet med integration i Gävleborg. Arbetet leds och samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

- Integration Gävleborg är ett gott exempel på lyckat samarbete mellan flera viktiga aktörer i länet och är även en viktig del för att uppfylla målen i Agenda 2030 säger Per Bill, landshövding Länsstyrelsen Gävleborg.

Myndighetssamverkan för integration har funnits i Gävleborg i omkring tio år men har under de senaste åren utvecklats. Bland annat har fler aktörer tillkommit och en gemensam handlingsplan för de kommande åren arbetats fram. Ytterligare ett steg i utvecklingen har varit att ta fram en gemensam webbplats för detta arbete. Den primära målgruppen för den gemensamma webbplatsen är medarbetare hos aktörerna inom partnerskapet samt deras respektive nätverk.

- För mig är arbetet för och tillsammans med de nyanlända personer som kommit till Gävleborg en prioriterad uppgift. Integrationen ska stärkas och det måste skapas bättre förutsättningar för att nyanlända snabbt ska få ett jobb eller få möjligheten att gå en utbildning som leder till jobb. Alla som kan jobba ska jobba och på så sätt bidra till vår gemensamma välfärd, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S) och fortsätter:

- det görs just nu mängder med bra insatser för att stärka integrationen. Många olika aktörer deltar i detta arbete. Den nya webbplatsen blir ytterligare ett sätt att stärka samverkan mellan dessa.

Webbplatsen administreras gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Webbadress http://www.integrationgavleborg.se/ Länk till annan webbplats.

Aktörer i partnerskapet Integration Gävleborg är Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polisen, Högskolan i Gävle samt länets tio kommuner.

Kontakt:

Pernilla Bylund
pernilla.bylund@lansstyrelsen.se

Maria Sundman
maria.sundman@regiongavleborg.se

Kontakt