Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud i Gävleborgs län

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med 25 maj klockan 15.00 och tills vidare. 

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån prognosunderlag, tillhandahållet av SMHI, och i samråd med länets räddningstjänster.

Eldningsförbudet är en förebyggande åtgärd för att minska risken för brand i skog och mark. En utvecklad skogsbrand kräver ofta mycket av samhällets samlade resurser under lång tid. Kostnaden för samhället och enskilda är ofta betydliga.

Att göra upp eld under eldningsförbud kan leda till böter enligt Lag om skydd mot olyckor 10 kap 3 §. Man kan också som exempel bli dömd till böter eller fängelse enligt brottsbalken för allmänfarlig vårdslöshet.

Vad gäller vid eldningsförbud?

  • det finns restriktioner mot att göra upp eld utomhus
  • Grillning är när eldningsförbudet råder endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning. Så kallade engångsgrillar eller liknande anordningar som ger värmeavledning direkt mot marken är inte tillåtna.
  • det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus

Vid eldningsförbud rekommenderas:

  • att du bör undvika rökning i skog och mark
  • att arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera) undviks
  • När du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs
  • Lämna inte glas i naturen

Mer information om brandrisk

På länets räddningstjänsters hemsidor kan du hitta mer information och få rådgivning.

Mer information kring vad eldningsförbud innebär se:

Kontakt