Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Gryssjöån

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 5 juni 2018 beslutat om bildande av Gryssjöåns naturreservat i Ljusdals kommun. Naturreservatet omfattar 83 hektar och är beläget ca 5 km sydväst om Fågelsjö i Orsa Finnmark.

Beslutet omfattar föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas, vistas i och om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Beslutet omfattar även föreskrifter om markanvändningen, skyldighet att tåla visst intrång samt skötselplan. Länsstyrelsen har även infört föreskrifterna i länets författningssamling med nummer 21FS 2018:18.

Beslutet med dnr 511-7417-2011 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press.

Kontakt