13 nov 2024 klocka 09.30 - 16.00

Var finns kvinnorna i samhällsomställningen?

Illustration över Gävleborgs län

Illustration: Länsstyrelsen Gävleborg

Beslutsfattare ansvariga för arbetsmarknad- och näringslivsfrågor på kommun, region, myndighet och företag i Gävleborg erbjuds ett gemensamt tillfälle att diskutera och utveckla förslag på lösningar för en jämställd och hållbar regional och lokal utveckling i länet.

I den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering Ett jämställt Gävleborg pekas den könssegregerade arbetsmarknaden ut som en utmaning för Gävleborg.

Hur säkerställs ett jämställt deltagande på lika villkor på en bred arbetsmarknad i länet?

Beslutsfattare ansvariga för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor på kommun, region, myndighet och företag i Gävleborg erbjuds ett gemensamt tillfälle att diskutera och utveckla förslag på lösningar för en jämställd och hållbar regional och lokal utveckling i länet. Programpunkterna utgår från ett jämställdhetsperspektiv på de gröna näringarna, den nya tekniken och landsbygdsutvecklingen.

Winnet Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till Sveriges första regionala Kvinnoriksdag den 13 november på Gävle Slott.

Vid stort intresse förbehåller vi oss rätten att fördela platserna.

09.30 Registrering

10.00 Länsstyrelsen Gävleborg hälsar välkommen

Inledning och dagens agenda: Britt-Marie S Torstensson, Winnet Gävleborg och Kristin Ekström, Länsstyrelsen Gävleborg

Talman Helene Åkerlind

10.15-11.15 Arbetsmarknad och företagande

Keynote: Genusbias i finansiering av entreprenörskap och innovation, Malin Malmström, Professor Entreprenörskap och innovation, industriell ekonomi, Luleå Tekniska Universitet, (Winnet Centre of Excellence® hub) och föreståndare för forskningscentrum Sustainable Finance Lab

Keynote: Kvinnors arbetsmarknad - jämställdhet för en hållbar omställning, Gertrud Åström, företagare Hela Hut, fil/teknisk hedersdoktor, jämställdhetspolitisk utredare

Keynote: Kvinnors arbetsmarknad - hur ser det ut i Gävleborg? Lina Hedman, Analytiker Region Gävleborg

11.15 Panelsamtal (fler representanter tillkommer)

Lili Andre, KD, Per-Åke Fredriksson, ESF-rådet Norra Mellansverige, Ylva Fältholm, Högskolan i Gävle, Yoomi Renström, S, Anna Rosengren, Almi

11.45-13.15 Lunch

13.15-14.15 Parallella arbetsgrupper

Arbetsgrupp 1: Genusbias i finansiering av entreprenörskap och innovation

Arbetsgrupp 2: Kvinnors arbetsmarknad - jämställdhet för en hållbar omställning

14.15-14.30 Kaffepaus

14.30 Återsamling och återrapportering från arbetsgrupperna. Möjlighet till komplettering inför beslut på inriktningsdokument att jobba vidare med inom egna organisationen.

15.00 Beslut om respektive förslag: Inriktning för genomförande och finansiering.

15.15-16.00 Hur går vi vidare? Britt-Marie S Torstensson, Winnet Gävleborg, Kristin Ekström, Länsstyrelsen Gävleborg.

Avslutning Talman Helene Åkerlind

Var:
Gävle slott, Sessionssalen
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 nov 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.Val av arbetsgrupp (obligatorisk) * (obligatorisk)
Val av arbetsgrupp (obligatorisk)


Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 5, jämställdhet.Förstora bilden
Globala målen mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.Förstora bilden
Globala målen mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss