13 nov 2024 klocka 13.00 - 15.00

Webbutbildning: GIS-stöd för små avlopp 13 november 2024

Bild som visar skiktet HS1 från GIS-stödet för små avlopp

Bild: Länsstyrelsen Jämtlands län. Bilden visar skiktet HS1 från GIS-stödet för små avlopp.

Välkommen till en webbutbildning om hur du använder GIS-stödet för små avlopp vid bedömning av skyddsnivån i samband med prövning av små avlopp. Vi lär dig hur verktyget är uppbyggt och hur du kan använda det som ett stöd i ditt arbete.

GIS-stödet består av kartor som beskriver risk för påverkan från belastning från fosfor, kväve och hälsoskydd från ett tillkommande enskilt avlopp. För alla tre kartorna fosfor, kväve, hälsoskydd finns ett antal bakomliggande kartskikt som kan användas för att tolka utfallet av den sammanvägda riskbedömningen.

För vem?

Utbildningen riktar sig i första hand till handläggare på kommuner och länsstyrelser som arbetar med prövning, tillsyn och tillsynsvägledning av små avlopp. Du som på annat sätt berör dessa frågor i ditt arbete är också välkommen att delta i utbildningen.

Anmälan

Du anmäler dig på Länsstyrelsen i Jämtlands läns webbplats.

Webbutbildning: GIS-stöd för små avlopp

Program

- Introduktion

- Varför ska du använda stödet?

- Vad finns i stödet?

- Hur är stödet uppbyggt?

- Exempel: fosfor, kväve och hälsoskydd

- Tid för frågor

Var:
Digitalt möte.
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
08 nov 2024

Kontakt

Ann-Kristin Eriksson

Vattenhandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss