18 sep 2024 klocka 18.00 - 19.30

Hur går en djurskyddskontroll till?

Det kan kännas jobbigt och nervöst att få en djurskyddskontroll. Vare sig det handlar om lantbrukets djur eller sällskapsdjur kan relationen och skötseln av djuren kännas privat och väcka många känslor. Under den här digitala träffen berättar vi mer om hur en djurskyddskontroll går till och du som lantbrukare i Dalarna får chansen att bekanta dig med länsstyrelsen och vår verksamhet. Du får lära dig mer om djurskyddskontroller vilket vi hoppas kan leda till att minska eventuell oro och stress om en kontroll skulle bli aktuell hos dig.

Det är i huvudsak länsstyrelserna som ansvarar för kontrollen inom djurskyddsområdet i Sverige. Syftet med kontrollen är att säkerställa att djurskyddslagen efterlevs. Djurskyddskontrollen är också en del inom foder- och livsmedelskedjan som ska säkerställa att vi får säkra livsmedel.

Ett lyckat möte mellan en djurskyddshandläggare och djurägare är viktigt och för att kunna genomföra en så bra och rättvis kontroll som möjligt. En ömsesidig dialog och förståelse för varandra underlättar och avdramatiserar ofta oro och negativa förväntningar. Det handlar i slutändan om djurens bästa vilket de flesta djurägare tycker är viktigt.

Du får ”träffa” oss digitalt

Under den digitala träffen får du möjlighet att lyssna till en djurskyddshandläggare och ställa dina frågor direkt till oss. Vi ser fram emot en god dialog!

Vill du läsa mer om hur en djurskyddskontroll går till finns det information på vår webbplats.

Djurskyddskontroller

Vi resonerar kring frågeställningarna

  • Hur vet jag att jag kommer få en djurskyddskontroll?
  • Vilka olika typer av kontroller finns det?
  • Vad ska jag tänka på inför en djurskyddskontroll och hur kan jag förbereda mig?
  • Vad händer om länsstyrelsen hittar avvikelser från djurskyddslagstiftningen hos mig?

Spelregler för mötet

  • Det finns inte möjlighet att diskutera enskilda ärenden eller åtgärder under mötet. Om du har frågor kring ett tidigare eller pågående djurskyddsärende så kontaktar du Länsstyrelsen eller handläggaren som hade hand om ditt ärende.
  • Respektera alla deltagare i mötet.
  • Håll mikrofonen avstängd när du inte ska prata.
  • Om du inte håller dig till spelreglerna kan du bli avstängd från mötet.

Målgrupp

Lantbrukare i Gävleborgs län.

Anmälan

Du anmäler dig på Länsstyrelsen i Dalarnas webbplats.

Hur går en djurskyddskontroll till? Länsstyrelsen i Dalarnas län

Var:
Digitalt via Skype. Länk skickas ut samma dag som föreläsningen.
Kostnad:
Aktiviteten är kostnadsfri och finansieras genom den strategiska planen för EUs gemensamma jordbrukspolitik
Sista anmälningsdag:
15 sep 2024

Medfinansieras av Europeiska unionen

EU-flagga med texten Medfinansieras av Europeiska unionen. 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss