Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

30- 31 okt 2024 klocka 09.30 - 16.00

Barnrättsdagar Gävleborg 2024

Välkommen på Barnrättsdagar på temat Barn som rättighetsbärare – en uppväxt fri från våld.

Dag 1 – 30 oktober

Trygghet bygger mod - Spridningskonferens för projektet Snacka tryggt om våld mot barn

Trygghet bygger mod - Spridningskonferens för det arvsfondsfinansierade projektet Snacka tryggt
om våld mot barn, ett samarbete mellan Rädda Barnen och det nationella kunskapscentret Barnafrid vid Linköpings universitet. Modellen Snacka tryggt ger vuxna i skolan kunskap om våld och hjälper dig att upptäcka, agera och hantera. För om du är trygg i att du kan, så kommer fler barn känna sig trygga att berätta. Snacka tryggt hjälper dig som verksam inom skolan att skapa miljöer där barn känner sig trygga att prata om våld. Modellen har ett långsiktigt helhetsperspektiv och utgår från att alla vuxna är viktiga i arbetet med att skapa trygghet - och förändring som fungerar.

Dag 2 - 31 oktober

Hur kan vi förebygga att barn och unga dras in i gängkriminalitet?

Samhället har ett stort ansvar att skydda barn som far illa och att minska risken för barn och unga att hamna i ett livslångt utanförskap och kriminalitet. Hur kan vi som viktiga vuxna agera för att
förebygga att barn dras in i kriminella nätverk? Och hur kan vi agera när detta redan har skett?
Dagen fokuserar på barns röster om egna erfarenheter av kriminella nätverk. Med utgångspunkt i
dessa syftar dagen till att öka kunskapen om hur vi minskar riskfaktorer och ökar skyddsfaktorer för att förhindra att barn dras in i kriminella sammanhang och förändrar barns förutsättningar på en strukturell nivå.

Målgrupp

Båda dagarna riktar sig till chefer, politiker och tjänstepersoner inom verksamheter som möter barn och unga så som skola, socialtjänst, kultur och fritid och civilsamhälle. Dag 1 riktar sig särskilt mot dig som arbetar inom skolans värld.

Anmälan

Anmäl dig via Microsoft Forms Länk till annan webbplats.

Var:
Clarion Hotel Winn Citykonferens i Gävle
Kostnad:
Konferensen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
15 okt 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss