Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

04 sep 2024 klocka 13.00 - 14.30

Organiserad brottslighet - Hur finansieras den?

pengar i såpigt vatten

Foto: Mostphotos

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebros län bjuder under 2024 in till en digital utbildningsserie om välfärdsbrottslighet. Det här är seriens tredje tillfälle.

Välfärdsbrottslighet är ett högst påtagligt och allvarligt hot mot vår gemensamma välfärd. Ideella föreningar missbrukas av kriminella aktörer för att begå brott, exempelvis för att få del av bidragsmedel från det offentliga. Skatteverket bedömer att risken för bidragsbedrägerier här är hög och mörkertalet är sannolikt stort.

Urban Olsson, Polismyndigheten Region Mitt, kommer under utbildningen att berätta om statliga myndigheters samverkan mot organiserad brottslighet och kriminell ekonomi samt ger ökad kunskap om olika typer av brott mot välfärden.

Innehåll

Föreläsningen kommer att behandla följande:

 • Hur definieras organiserad brottslighet?
 • Vad menas med kriminell ekonomi?
 • Hur ser statliga myndigheters samverkan ut?
 • Grundläggande kunskap om olika typer av brott mot välfärden.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är :

 • brottsförebyggande samordnare eller andra typer av kommunala samordnare
 • handläggare som betalar ut kommunala skattemedel
 • samordnare som har till uppdrag att sprida kunskap om välfärdsbrottslighet i respektive kommun
 • andra berörda inom den kommunala sektorn.

Kommande utbildningar

 • 29 maj - Ideella föreningar som brottsverktyg
 • Hösten 2024 - Välfärdsbrott och narkotikahandel
 • Hösten 2024 - Välfärdsbrott - en utbildning för politiker och ledning
Var:
Digitalt via Teams. Länken till utbildningen skickas ut dagen innan utbildningstillfället.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
02 sep 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 2 september klockan 23.30.Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.Förstora bilden
Globala målen mål 11, hållbara städer och samhällen.Förstora bilden
Globala målen mål 12, hållbar konsumtion och produktion.Förstora bilden
Globala målen mål 16, fredliga och inkluderande samhällen.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss