Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

03 sep 2024 klocka 08.30 - 10.30

Bryt sekretessen för att förhindra brott

Liten flicka sätter upp handen och markerar stopp

Foto: Mostphotos

Digitalt frukostseminarium om möjligheten för hälso- och sjukvård och socialtjänst att bryta sekretessen i syfte att förhindra brott mot närstående.

För att kunna förebygga och förhindra brott i nära relationer infördes en ny sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen, OSL 2021. Den innebär att personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under vissa förutsättningar får lämna uppgifter till Polismyndigheten.

Syftet med regleringen är också att ge förutsättningar för en mer stabil och strukturerad samverkan för att förebygga våld i nära relationer genom att rikta in arbetet inte endast på de som utsätts för våld i nära relationer utan även på de personer som utsätter en närstående för våld.

Advokat Angelica Dipeders reder ut regelverket i detta digitala frukostseminarium. Det kommer också att finnas tid för frågor de sista 30 minuterna av seminariet.

Målgrupp

Du som i ditt arbete kommer i kontakt med våldsutsatta vuxna och barn eller med personer som utövar våld.

Seminariets målgrupp är yrkesverksamma i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Bakgrund

Seminariet hålls inom länsstyrelsernas uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser och främja erfarenhetsutbyte till yrkesverksamma som möter barn i skyddat boende 2023-2028 och arrangeras i samverkan av länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.

Barnkonventionens artikel 19

Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp.

Barnkonventionen, Unicef Länk till annan webbplats.

Var:
Digitalt via zoom
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
30 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 30 augusti klockan 17.00.Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 5, jämställdhet.Förstora bilden
Globala målen mål 10, minskad ojämlikhet.Förstora bilden
Globala målen mål 16, fredliga och inkluderande samhällen.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss