Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

15 okt 2024 klocka 10.00 - 12.00

Samordnad individuell plan och våldsutsatthet

Fem personer håller i kugghjul på ett bord

Foto: Mostphotos

En samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas om insatser från både socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård behöver samordnas. Planen ska klargöra det samlade behovet av insatser. Samordnad individuell plan gäller vuxna och barn i offentlig och privat verksamhet.

Du som deltar får ökad kunskap om våldsutsatthet. Målet med utbildningen är att du ska känna större trygghet att hantera frågor som rör olika former av våld och hur en SIP kan genomföras när en person är utsatt för våld av närstående.

Utbildningen lyfter särskilt:

  • vad skyddade personuppgifter innebär och bör hanteras
  • risk för att barn förs utomlands i en hederskontext
  • barnfridsbrottet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som i Gävleborgs län arbetar inom hälsa- och sjukvården, socialtjänst och skola som vill lära sig mer om hur ett samordnat stöd kan ges till våldsutsatta personer och personer som lever med skyddade personuppgifter.

Utbildningen sker i samverkan mellan Länsstyrelsen Gävleborg, Barnahus och Region Gävleborg

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
22 sep 2024

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 3, god hälsa och välbefinnande.Förstora bilden
Globala målen mål 5, jämställdhet.Förstora bilden
Globala målen mål 10, minskad ojämlikhet.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss