Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

21 feb 2024 klocka 14.30 - 16.00

Informationsträff om statsbidrag inom integration

tonårsgrupp med händerna i en trave.

Under informationsträffen går vi igenom utlysningsperioderna för tre olika statsbidrag inom integrationsområdet, syftet med de olika bidragen och årets prioriteringar.

Länsstyrelserna har möjlighet att bevilja statsbidrag för projekt, insatser, verksamhet till asylsökande, skyddsbehövande från Ukraina, nyanlända samt ensamkommande barn.
I februari kommer 2024 års utlysning av statsbidragen och Länsstyrelsen Gävleborg vill därför bjuda in till ett informationsmöte.

Målgrupp

Du som arbetar i en kommun eller i det civila samhället och vill göra insatser för asylsökande, skyddsbehövande från Ukraina eller utveckla det kommunala mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända.

Var:
Digitalt via Skype
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
19 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 februari klockan 23.30.

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 3, god hälsa och välbefinnande.Förstora bilden
Globala målen mål 4, god utbildning för alla.Förstora bilden
Globala målen mål 5, jämställdhet.Förstora bilden
Globala målen mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.Förstora bilden
Globala målen mål 10, minskad ojämlikhet.Förstora bilden
Globala målen mål 11, hållbara städer och samhällen.Förstora bilden
Globala målen mål 16, fredliga och inkluderande samhällen.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss