05 feb 2024 klocka 13.00 - 16.00

Ny reglering kring barn på skyddat boende

Vuxen och barns händer kring träblock som bildar ett hus

Länsstyrelserna i Örebro, Värmland, Västmanland, Gävleborg och Uppsala län bjuder in till digital information om kommande lagstiftning utifrån propositionen Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Under träffen ges information från jurister på Socialstyrelsen om vad reformen innebär och det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

Den nya reformen innebär bland annat följande:

  1. skyddat boende ska regleras som en boendeinsats i socialtjänstlagen
  2. barn som följer med en vårdnadshavare till skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt.
  3. det krävs tillstånd för att driva skyddat boende för privata och ideella aktörer.

Detta medför förändringar i arbetssätten kring barn i behov av skydd tillsammans med vårdnadshavare samt även förändrade krav på skyddade boenden. Syftet med regleringen är att förbättra skyddet och stödet till personer i behov av skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet.

Program

Syftet med informationstillfället är att:

  • informera om den nya regleringen och vad den kan innebära för det dagliga arbetet
  • ge möjlighet att ställa frågor kring regleringen för att tydliggöra innebörden av reformen
  • möjliggöra fortsatt stöd i implementeringen.

Jurister från Socialstyrelsen och avdelningschef på Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer tillsammans med länsstyrelserna informera om propositionen och de förändringar den innebär.

Målgrupp

Du som är chef, politiker i socialnämnd (eller motsvarande) eller arbetar inom socialtjänst eller skyddat boende och möter vuxna och barn som är eller kan vara i behov av skyddat boende är målgrupp för denna information.

Var:
Digitalt via Zoom.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
29 jan 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 januari klockan 23.30.

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 3, god hälsa och välbefinnande.Förstora bilden
Globala målen mål 5, jämställdhet.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss