10 jan 2024 klocka 09.30 - 15.30

Miljökvalitetsnormer för vatten i fysisk planering

Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Vattenmyndigheten bjuder in till en träff om miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten i fysisk planering. Värd är Länsstyrelsen Gävleborg.

Syftet med träffen är att öka kunskapen i länet kring MKN vatten och den hänsyn som behöver tas i den fysiska planeringen.

Program

  • 09.30-10.00 – Incheckning och fika.
  • 10.00 - 10.40 – Vad är MKN vatten? Vad betyder försämringsförbudet i den fysiska planeringen? Vad betyder det egentligen att följa normen? Maria Elfving, Vattenmyndigheten.
  • 10.40 - 11.20 – Hållbar dagvattenhantering, vägledning från Naturvårdsverket, Nina Lans, Naturvårdsverket.
  • 11.20 - 11.50 – Kemiska och biologiska effekter, Henrik Sundberg, Länsstyrelsen.
  • 12.00 - 13.15 – Gemensam lunch på Konserthuset.
  • 13.15 - 14.15 – Hantering av vattenfrågor vid planläggning och byggande – slutsatser och förslag från SOU 2023:72, Johanna Söderasp, Vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten.
  • 14.15-15.30 – Vad bevakar länsstyrelsen, vad behöver kommunerna tänka på? Länsstyrelsen
  • Gruppdiskussioner.

Målgrupp

Målgrupp är politiker och tjänstepersoner på kommunen som arbetar med fysisk planering, detaljplan och översiktsplan samt till miljöhandläggare, handläggare för mark- och exploateringsfrågor och övriga inom kommunen som kan vara berörda.

Var:
Sessionssalen, Gävle Slott
Kostnad:
Kostnadsfritt. Lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdag:
20 dec 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 20 december klockan 17.00.

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 6, rent vatten och sanitet för allaFörstora bilden
Globala målen mål 11, hållbara städer och samhällen.Förstora bilden
Globala målen mål 14, hav och marina resurser.Förstora bilden
Globala målen mål 15, ekosystem och biologisk mångfald.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss