06 dec 2023 klocka 14.30 - 16.00

Markkartering för grönsaksodling

En spade i jorden

Det är viktigt att ha kännedom om jordens egenskaper för en lyckad grönsaksodling därför bjuder vi nu in dig till ett utbildningstillfälle i markkartering.

Kännedom om jordens egenskaper är viktigt för en god etablering av grönsaksodling. Faktorer att ha kunskap om är till exempel växtplats och jordförbättringsåtgärder. En markkartering av jorden hjälper dig identifiera vilka förbättringar av den som du kan behöva göra. Något som har en central betydelse för en framgångsrik odling är även pH-värdet, då det påverkar markens tillgänglighet av näring.

Vi har tagit jordprover på en åker i Bergby som vi har skickat in på analys. Provsvaren har kommit tillbaka och under detta utbildningstillfälle kommer vi tolka och analysera resultatet tillsammans.

Du som inte deltog på plats när vi tog jordproverna kan kolla på filmen för att få insyn i hur jordproverna togs.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
05 dec 2023

Anmälan

Anmäl dig till Rebecka Wikström via mejl eller telefon.

rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se

010-225 14 70

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering.
Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 2, ingen hunger.Förstora bilden
Globala målen mål 12, hållbar konsumtion och produktion.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss