30- 01 nov dec klocka 09.30 - 14.00

Högbodagarna 2023

Illustration av ett träd som utgörs av händer i olika färger

Foto: Mostphotos

Årets Högbodagar är tillbaka! Länets kommuner tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Arbetsförmedlingen bjuder åter in till nätverksdagar för dig som i ditt arbete eller uppdrag kommer i kontakt med nyanlända i Gävleborgs län. Under två dagar får du möjlighet att nätverka,
få kunskapspåfyllnad, bli inspirerad och få uppdaterad information från myndigheter med fokus på integration och etablering i Gävleborgs län.

9.30 Ankomst och förmiddagsfika.

10.00 Inledning och prakisk information.

10.20 Migrationsverket

Migrationsverket berättar om det senaste från oktoberprognosen och andra aktuella
frågor inom migrationsområdet. Vi kommer också att få veta mer om Migrationsverkets
nya uppdrag och vad som är det senaste inom kvotmottagning.

Föredragare: Shima Bagheri, Migrationsverket

11.15 Paus.

11.30 Arbetsförmedlingen.

Utvecklingen av arbetsmarknaden nationellt är osäker, och Arbetsförmedlingen bedömer
att arbetslösheten kommer stiga något. Hur påverkar detta arbetsmarknaden i
Gävleborg och hur arbetar Arbetsförmedlingen Gävleborg för att fånga de lokala
behoven, båda utifrån arbetssökandes perspektiv och ett arbetsgivarperspektiv.
Hur arbetar Arbetsförmedlingen med upphandlade tjänster, kompetensförsörjningsfrågor
och i samarbetet med våra kommuner.

Föredragare: Jeannette Radstake Gustavsson, Arbetsförmedlingen

12.30 Lunch.

13.45 Seminariepass 1 - valbara seminarier

 • A. Regionala projektet Samverkan Gävleborg 2022
  Presentation av projektet Samverkan Gävleborg 2022 - 2026 som finansieras av Asyl-, migration-, integrationsfonden (AMIF). Syftet med projektet är att arbeta med individen i fokus och främja integrationen av tredjelandsmedborgare. Projektet presenterar vilka arbetssätt och metoder som testas just nu och ger den senaste informationen om hur arbetet går.
  Föredragande: Anna-Karin Heneskär, Länsstyrelsen Gävleborg
 • B. Regionala projekten FUN och UNG
  Presentation av tre pågående regionala ungdomsprojekt som finansieras av Europeiska Socialfonden. FUN (Främja ungas närvaro) syftar till att öka närvaro och därmed behörighet till gymnasiet för ungdomar i åldern 13-16 år. UNG (Ung Nu Gävleborg) riktar sig till unga som varken arbetar eller studerar för att föra dessa närmare arbete och studier samt SamSTART som ska bidra till att fler ungdomar med funktionsnedsättning
  etablerar sig på arbetsmarknaden.
  Föredragare: Ida Thunholm, Region Gävleborg samt Eva Carlros, Arbetsförmedlingen
 • C. Lokala projekten ISU och Café Världen
  Presentation av två lokala projekt som finansierats av statsbidrag från Länsstyrelsen.
  ISU (Ingen ska lämnas utanför), Ovanåkers kommun, riktar sig till äldre utrikesfödda personer som befinner sig i socialt utanförskap och saknar meningsfull vardag. Syftet är att inkludera äldre utrikesfödda i samhället genom att skapa socialt nätverk, främja språkinlärning och stärka KASAM. CAFÉ VÄRLDEN och Digital Inkludering, ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun och Rädda Barnen, anordnar en mötesplats för att främja integration, mångfald och hållbarhet. Bland aktiviteterna erbjuds digitaliseringskurser för att främja etableringen i samhället.
  Föredragande: Dagmara Weinkiper Hälsing, Ovanåkers kommun och Sofia Rudman
  Palm, Edsbyn Hälsocentral samt Sofia Groth, Hudiksvalls kommun

14.30 Seminariepass 2 - valbara seminarier

 • D. Samordningsförbundet Gävleborg
  Samordningsförbundet Gävleborg utvecklar samverkan mellan myndigheter så att fler får möjlighet att försörja sig själva. Vad händer i Gävleborg? Hur kan vi dra nytta av Samordningsförbundet ännu mer?
  Föredragande: Anna-Karin Hainsworth, Samordningsförbundet Gävleborg
 • E. Från nyanländ till kommunstyrelsen ordförande
  Vad ledde till att det blev så? Vilka erfarenheter har getts under åren i Sverige och i det uppdrag som nu gäller? Hur ser skillnaden ut på att vara demokratiskt ledare i Sverige jämfört med de erfarenheter han har från annat lands styre?
  Föredragare: Abdullahi Cadaani (S), ordförande Bollnäs kommun
 • F. Hedersrelaterat våld och förtryck
  HRV-samordnare vid Barnahus Gävleborg ger en inblick i hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat våld och förtryck grundar sig i hedersvärderingar och kan ta sig uttryck i olika former av våld där barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är specifika uttryckssätt. För att kunna möta de som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, på ett säkert och adekvat sätt, måste vi se deras specifika behov, liksom de individer vi har framför oss.
  Föredragande: Sara Johansson Kindberg, Barnahus Gävleborg

15.00 Eftermiddagsfika

15.30 Sveriges kommuner och regioner (SKR)

SKR går igenom aktuella frågor inom verksamhetsområdet som SKR bevakar och arbetar
med. Det pågår ett antal statliga utredningar som kommer beskrivas och hur statusen på
dem är, hur det kommer påverka vårt arbete och situationen för den nyanlände.
Föredragare: Karin Perols, Ulrica Runemar och Kenneth Forsell, SKR

16.30 Dagen avslutas

20.00 Gemensam middag (för de som bokat)

09.00 Inledning.

09.10 Gävleborg mot narkotika

I september 2021 initierade Polisen en samverkan med Länsstyrelsen Gävleborg för att
utöka samarbetet och satsa mer på ett samordnat arbete mot narkotika i Gävleborg.
Länsstyrelsen och Polisen berättar om arbetet som sker inom ramen för Gävleborg mot
narkotika. Polisen berättar om hur de ser på narkotikasituationen i länet, hur de arbetar förebyggande och vikten av kommunernas arbete mot narkotika.
Polisen presenterar även exempel på material som finns som stöd för kommuner och andra
aktörer.
Föredragande: Johanna Westin och Eva Lagerberg Polisen samt Maria Donnerstål Länsstyrelsen Gävleborg

10.15 Paus

10.45 Inspirationsföreläsning

Caxton är född i Uganda 1982 och kom till Sverige som 5-åring. Vem kunde tro att han
flera år senaste skulle vara den första svensken att vinna priset Global Mentor of the
year 2021? Caxton är den första mannen med afrikanskt ursprung att sitta med i en bankstiftelse och äga en bank i Sverige. Sammanlagt är han just nu aktiv i sex olika styrelser från regeringsuppdrag till föreningslivet. Hans ledord är Engagemang, Motivation och Utveckling.

Christer är fiskarsonen som gjort sunt förnuft till sin affärsidé. Christer har en unik
förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor och inspirerar
till handling. Han ser Livet som ett Tillsammansprojekt. Ensam är vi inte starka.
Kan vi se varandras olikheter och styrkor och arbeta tillsammans kan vi nå makalösa resultat. Hans ambition är att så tankefrön för att du ska bli en mer Prövande, Lärande
och därigenom Levande människa.

Föreläsare: Caxton Njuki och Christer Olsson

12.45 Avslut och summering

13.00 Lunch

Konferensen är kostnadsfri för dig som är verksam i Gävleborgs län. Deltagarna betalar för eventuell middag och boende. Det faktureras direkt från Högbo Brukshotell. Hotellrum finns reserverade för konferensen under en begränsad tid.

Bokning av hotellrum, högbobrukshotell.se Länk till annan webbplats.

Ange koden NORD3011 vid bokning av hotellrum.

Dessa nätverksdagar finansieras av statsbidrag från Länsstyrelsen Gävleborg.

Varmt välkommen!

Var:
Högbo Brukshotell, Sandviken.
Kostnad:
är du verksam i Gävleborg är deltagande på konferensen samt lunch och fika gratis. Middag och övernattning bekostas av enskild part separat.
Sista anmälningsdag:
03 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 november klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss