22 nov 2023 klocka 09.15 - 16.30

Inbjudan till en dag om våld ur ett livsloppsperspektiv

En kalender med texten 22-28 november

Länsstyrelserna i Dalarna, Västmanland, Gävleborg, Uppsala, Värmland och Örebro bjuder in till en heldag med fokus på hur våldet yttrar sig under livets olika faser.

Under dagen kommer flera olika digitala seminarium att presenteras. Syftet med seminarierna är att sätta fokus på hur våldet tas i uttryck under livets olika faser och att presentera aktuell forskning på området.

Målgrupp

Dagen riktar sig till yrkesverksamma i Dalarna, Västmanland, Gävleborg, Uppsala, Värmland och Örebro län inom kommun, myndighet, civilsamhälle och region.

Bakgrund

En vecka fri från våld är en återkommande vecka som sätter ljuset på arbetet som görs för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Seminarium 1 - Våld mot barn

09.15-10.15

Carolina Jernbro, universitetslektor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och forskningsansvarig samt sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset, kommer att presentera resultat från den femte nationella elevstudien om våld mot barn som genomfördes under våren 2022 där 5820 elever i årskurs 9 deltog. Föreläsningen kommer innefatta förekomst av olika former av våld mot barn och hur utvecklingen sett ut över tid. De främsta riskfaktorerna för våld samt hur våldet påverkar barns hälsa kommer också presenteras. Dessutom kommer avslöjande av våldet samt upplevt stöd att presenteras.

Seminarium 2 - Våld i ungas parrelationer

10.30-11.30

Sibel Korkmaz är socionom och universitetslektor i socialt arbete, Stockholms universitet. Sibel forskar om våld i ungas nära relationer och hennes föreläsning kommer bland annat ge en bild av hur vanligt sådant våld är; hur det tar sig uttryck och vad unga våldsutsatta söker stöd för hos ideella verksamheter online.

Seminarium 3 - Eftervåld

12.30-13.45

Det finns en utbredd uppfattning om att våld tar slut om kvinnan bara lämnar förövaren. Forskning visar däremot att våld ofta eskalerar och fortsätter i olika former långt efter separationen. I samhällen som inte har utvecklat fungerande system för att hindra eftervåld kan det därför vara riskfyllt att lämna en våldsutövande man. Gemensamma barn är särskilt utsatta och myndighetsprocesser som egentligen ska skydda barnen kan istället bidra till att förövarens eftervåld, och barnens utsatthet, upprätthålls. I sin forskning pekar Sara Skoog Waller på hur samhällets responser på kvinnors försök att bli fria från våld liknar processerna i förövarens våld. Under föreläsningen belyser hon hur myndigheter och rättsväsende istället skulle kunna motverka eftervåldet.

Seminarium 4 - Våld mot äldre personer

15.15-16.30

Johanna Simmons är ST-läkare i geriatrik, Docent vid Linköpings universitet och forskar om äldre personers utsatthet för olika typer av våld och övergrepp. Johanna kommer prata om vilka uttryck våld mot äldre personer kan ta, vilka konsekvenser det får och hur vi som professionella kan möta äldre personer som är utsatta för våld. Johanna kommer föreläsa utifrån ett livsloppsperspektiv och huvudfokus kommer ligga på hur vi kan arbeta för att upptäcka och motverka det våld som äldre personer är utsatta för.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
16 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss