30 nov 2023 klocka 09.10 - 15.40

Seminarium med lansering av Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030

Bild med y från Rönnåsen med symboler av alla miljömålen.

Välkommen till Söderhamn den 30 november 2023 då vi lanserar det nya Åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 - Tillsammans mot ett hållbart Gävleborg.

Miljömålen syftar till att vi ska nå en hållbar utveckling. Allas medverkan behövs för att vi ska nå målen. I Länsstyrelsens miljömålsuppdrag ingår att i bred samverkan genomföra regionala åtgärdsprogram för miljömålen.

Lärande, goda exempel och vägen framåt

Förra åtgärdsprogrammet rundas nu av och vi ska lära av de goda exempel som kommit fram. Under dagen kommer vi bland annat få höra kommunerna berätta om sina lärande exempel.
Vi får också ta del av goda exempel från näringslivet i det fortsatta arbetet framåt med åtgärdsprogrammet och inspel från Region Gävleborg, Högskolan i Gävle med flera.

På programmet finns även givande panelsamtal som till exempel: Nycklar till framgång och
Nu fortsätter resan! Hur går vi vidare i Gävleborg? Samt naturligtvis lanseringen av det nya Åtgärdsprogrammet för milöjmålen i Gävleborgs län 2023–2030.

Se hela programmet i drop-listen här nedanför.

Målgrupp

Kommuner, myndigheter verksamma i länet, näringsliv, ideella organisationer och andra organisationer. Politiker och tjänstepersoner.

Moderator för dagen är Göran Enander, ordförande i Miljömålsrådet. Han leder också utredningen av Svenska kyrkans skogsförvaltning som ska rapporteras i december 2023.

09.10 Välkommen till Söderhamn!
John-Erik Jansson, Kommunstyrelsens ordförande Söderhamns kommun

09.20 Introduktion och syftet med Gävleborgs resa mot 2030
Per Bill, Landshövding Gävleborgs län

09.35 Sammanfattning och utvärdering av nuvarande åtgärdsprogram
Christoffer Carstens, Länsstyrelsen Gävleborg

09.45 Kommunernas inspirerande exempel från nuvarande Åtgärdsprogram.
Detta har genomförts och nyckeln till framgång.

10.00 Fika

10.30 Fortsättning Kommunernas och Region Gävleborgs inspirerande exempel från nuvarande Åtgärdsprogram. Detta har genomförts och nyckeln till framgång.

11.15 Lansering av nytt åtgärdsprogram Tillsammans mot ett hållbart Gävleborg.
Åtgärdsprogram för Gävleborgs miljömål 2023–2030
Ola Nyberg och Magnus Eriksson, samordnare för miljömålen, Länsstyrelsen Gävleborg

11.35 Panelsamtal med tre kommunrepresentanter, Region Gävleborg och landshövding
Per Bill. Finns det gemensamma nämnare? Vilka styrkor kan vi bygga vidare på?

12.00 Lunch

Goda exempel från näringslivet

13.00 Värmebehandlat trä bidrar till ett giftfritt cirkulärt samhälle
Gustav Åström och Erik Åström, HeatWood

13.15 Ovakos resa mot fossilfrihet
Marit Jobs, Ovako

13.30 Kopparfors Skogar och Destination Wij i Ockelbo
Per Österberg, Kopparfors Skogar och Caroline Ankarcrona, styrelseledamot
Kopparfors Skogar

14.00 Kunskap bygger en hållbar värld. Forskning bidrar till samhällsomställning.
Högskolan i Gävle

14.15 Fika

14.45 Två röster från civilsamhället
Lennart Renöfält, Nätverket för Hållbart Söderhamn och Tilda Lagerhäll, engagerad ungdom uppväxt i Gävleborg

15.00 Nu fortsätter resan! Hur går vi vidare i Gävleborg? Hur bidrar vi till åtgärdsprogrammet?
Region Gävleborg, Naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen, Mellansvenska Handelskammaren, Högskolan i Gävle, Lantbrukarnas Riksförbund och Caroline Ankarcrona, styrelseledamot Kopparfors Skogar,

15.30 Avslut
Länsstyrelsen Gävleborg och moderator Göran Enander

Övrig information

Programmet är anpassat för att möjliggöra resande med tåg. Det är bra att räkna
med 25 minuter promenad från Söderhamns Resecentrum till CFL Söderhamn.

Små justeringar i programmet kan komma att ske fram till att konferensen genomförs.

Välkomna!

Var:
CFL Centrum för flexibelt lärande, Södra Järnvägsgatan 7, Söderhamn
Kostnad:
Kostnadsfritt - Avgift erläggs om anmäld deltagare inte dyker upp.
Sista anmälningsdag:
14 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 212 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 14 november klockan 23.30.


Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss