23 nov 2023 klocka 13.00 - 14.30

Våld i ungas parrelationer

Händer som formar ett hjärta

Brottsförebyggande rådets (BRÅ) kunskapssammanställning visar att det finns stora likheter i det våld som förekommer i ungas respektive vuxnas parrelationer. Samtidigt finns särskilda omständigheter kopplade till ungdomstiden som har betydelse för ungas, men inte vuxnas, relationsvåld. Konsekvenserna av våld i en parrelation kan även vara mer skadliga för unga än för vuxna.

Under vecka 47 uppmärksammas "En vecka fri från våld", ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld. Det ordnas en rad aktiviteter runt om i landet och så även i Gävleborgs län.

Enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med Polisen region Mitt och Sandvikens kommun upprepar förra årets uppskattade seminarium och vill på nytt bjuda in länets elever i årskurs 9 att delta i ett digitalt seminarium.

Syftet med seminariet är att synliggöra problematiken och att öka kunskapen om olika typer av våld och våld i ungdomsrelationer. Fokus kommer även ligga på vad som är bra och sunda relationer samt var du kan få hjälp om du eller någon du känner behöver det. Under föreläsningens gång får eleverna själva vara delaktiga genom att ställa frågor anonymt via Menti.

Målgrupp

Elever i årskurs 9 i Gävleborgs län

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
16 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 97 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 16 november klockan 14.00.
Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss