• Eldningsförbud i Gävleborgs län

    På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

02 jun 2023 klocka 13.00 - 16.00

Skärjådagen

Livligt vattendrag

En av länets mest värdefulla strömmande vattendrag har restaurerats. Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Stora Enso berättar om restaureringsarbetet, historiken och målet för vattendragets framtid.

Skärjån rinner från Tönnebro i väster och ut i havet vid Axmar. Under flottningstiden, som upphörde i mitten av 1900-talet, fick naturen och de arter som växter och lever i området ta mycket stryk. Men nu har Skärjån återställts för att gynna naturen och de hotade arterna som finns i och vid ån.

Få svar på frågor och se bland annat hur det går till när man elfiskar.

Var:
Koordinater SWEREF N: 6770621 E: 610376.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt