Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 maj 2023 klocka 10.00 - 12.00

Webbinarium -

Rättighetsbaserat arbetssätt

Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till webbinarium som syftar till att ge ökad kunskap om rättighetsbaserat arbetssätt. Genom att arbeta rättighetsbaserat kan vi inom offentlig verksamhet omsätta de mänskliga rättigheterna i praktisk handling.

Mänskliga rättigheter är en del av kärnuppdraget i offentlig verksamhet och kommun, region och statliga myndigheter, har ansvar för att arbeta systematiskt med mänskliga rättigheter. Genom att arbeta rättighetsbaserat kan vi inom offentlig verksamhet arbeta för att främja mänskliga rättigheter såsom exempelvis rätten till bästa möjliga hälsa, en skolgång fri från diskriminering och säkra tillgången till bostäder.

Oavsett verksamhetsområde handlar det rättighetsbaserade arbetssättet om att omsätta följande rättighetsprinciper i praktisk handling:

  • Icke-diskriminering
  • Jämställdhet och jämlikhet
  • Delaktighet och inkludering
  • Transparens och ansvar

Att arbeta med ett rättighetsbaserat arbetssätt innebär både utmaningar och möjligheter för offentlig verksamhet. Det är en utmaning eftersom de mänskliga rättigheterna ställer krav som den offentliga sektorn har ett ansvar för att uppfylla, nämligen att motverka och förebygga ojämlikhet i samhället.

Men de mänskliga rättigheterna kan också användas som mål för mycket av den offentliga verksamheten och kan leda till ökad tillit och rättssäkerhet.

Målgrupp

Chefer och tjänstepersoner inom offentlig verksamhet, deltagare i Rättighetsnätverk Gävleborg samt övriga intresserade

  • 10.00 Inledning
  • 10.15 Föreläsning rättighetsbaserat arbetssätt med Cecilia Ramqvist vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
  • 11.00 Paus
  • 11.15 Dialog utmaningar och möjligheter med att arbeta rättighetsbaserat
  • 12.00 Avslut
Var:
Digitalt
Kostnad:
Deltagande är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
22 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

t.ex. Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen m.m

t.ex. biståndshandläggare, kurator, barnmorska m.m

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt