Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

11- 17 maj 2023 klocka 09.00 - 16.00

Tillsammans mot ett hållbart Gävleborg 2030

Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till fyra tematräffar för att skapa engagemang i Åtgärdsprogrammet. Åtgärdsprogrammet handlar om att skapa en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen.

Temamöten om remissversionen av Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborg 2023-2030

Mötena fokuserar på samverkan och vi prioriterar tid för samtal där samarbeten kring åtgärderna diskuteras.

Prioriterade temaområden i Åtgärdsprogrammet:

 • energi och klimat
 • giftfritt och cirkulärt samhälle
 • biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv
 • vatten.

Synpunkter och tillägg

Som deltagare under temadagarna har du också möjlighet att framföra synpunkter och tillägg på förslagen som finns i åtgärdsprogrammet.

Det som framförs vid mötena kommer att dokumenteras, men Länsstyrelsen önskar att alla som vill framföra synpunkter på remissen också lämnar ett skriftligt remissvar senast 30 september.

Tillsammans behöver vi hjälpas åt och finna vägar för att öka takten i omställningen!

Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2023–2030 är ute på remiss till 30 september.

Remissversionen och information om hur du svarar på remissen finns på sidan "Åtgärdsprogram inom miljömål"

Målgrupp

Det är en bred målgrupp som berörs av Åtgärdsprogrammet:

 • kommunerna
 • Region Gävleborg
 • Högskolan i Gävle
 • näringslivet och dess branschorganisationer
 • verksamhetsutövare
 • markägare
 • ideella organisationer
 • medborgare.

Målgrupp för temamötena är i första hand de aktörer som anges som huvudaktör och medaktör för åtgärder i de olika temana. Andra intresserade och berörda av respektive tema är också välkomna.

Program

 • 09.00-09.05 Länsstyrelsen Gävleborg hälsar välkomna
 • 09.05-09.20 Presentation av miljömålsarbetet och åtgärdsprogrammet i stort
 • 09.20-09.40 Presentation av målbild, åtgärder och pågående arbete kopplat till temaområdet
 • 09.40-10.00 Presentationsrunda aktörer
 • 10.00-10.30 Fika och samtal
 • 10.30-11.30 Samverkansmöjligheter/Diskussion i grupper
 • 11.30-12.00 Avslutande summering av dagen

 • 13.00-13.05 Länsstyrelsen Gävleborg hälsar välkomna
 • 13.05-13.20 Presentation av miljömålsarbetet och åtgärdsprogrammet i stort
 • 13.20-13.40 Presentation av målbild, åtgärder och pågående arbete kopplat till temaområdet
 • 13.40-14.00 Presentationsrunda aktörer
 • 14.00-14.30 Fika och samtal
 • 14.30-15.30 Samverkansmöjligheter/Diskussion i grupper
 • 15.30-16.00 Avslutande summering av dagen

 • 09.00-09.05 Länsstyrelsen Gävleborg hälsar välkomna
 • 09.05-09.20 Presentation av miljömålsarbetet och åtgärdsprogrammet i stort
 • 09.20-09.40 Presentation av målbild, åtgärder och pågående arbete kopplat till temaområdet
 • 09.40-10.00 Presentationsrunda aktörer
 • 10.00-10.30 Fika och samtal
 • 10.30-11.30 Samverkansmöjligheter/Diskussion i grupper
 • 11.30-12.00 Avslutande summering av dagen

 • 13.00-13.05 Länsstyrelsen Gävleborg hälsar välkomna
 • 13.05-13.20 Presentation av miljömålsarbetet och åtgärdsprogrammet i stort
 • 13.20-13.40 Presentation av målbild, åtgärder och pågående arbete kopplat till temaområdet
 • 13.40-14.00 Presentationsrunda aktörer
 • 14.00-14.30 Fika och samtal
 • 14.30-15.30 Samverkansmöjligheter/Diskussion i grupper
 • 15.30-16.00 Avslutande summering av dagen
Var:
Gävle slott, sessionssalen eller digitalt (Skype).
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
07 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 7 maj klockan 23.30.

Kontakt