• Eldningsförbud i Gävleborgs län

    På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

08 nov 2023 klocka 09.30 - 15.00

Barnrättsdag Gävleborg 2023

Länsstyrelsen Gävleborg och Rädda Barnen bjuder in till regional Barnrättsdag på plats i Gävle på temat "Alla barns rätt till lika rättigheter".

Regional barnrättsdag med utgångspunkt i barnkonventionens artikel 2 gällande icke diskriminering och alla barns lika värde och rättigheter. Enligt Barnkonventionen har vi en skyldighet att alltid undvika att agera diskriminerande. Icke-diskriminering innebär dock inte bara att avstå från att agera på ett sätt som missgynnar ett barn eller en grupp av barn, det handlar också om att arbeta aktivt för att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter. Utifrån detta behöver vi i våra verksamheter bedriva ett mer inkluderande barnrättsarbete. Dagen syftar till att ge en bild av hur långt vi har kommit med barnrättsarbetet och vad vi behöver och kan göra för att tillämpa Barnkonventionen på ett sätt som skapar jämlika villkor för alla barn.

Var:
Gävle
Kostnad:
Kostnadsfri, en ”no show” avgift ut om 1000 kr om deltagaren inte avanmäler sitt deltagande vid frånvaro.
Sista anmälningsdag:
30 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

t.ex. Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen m.m

t.ex. biståndshandläggare, kurator, barnmorska m.m

Uppge eventuella allergier, specialkost eller om du är i behov av hjälpmedel så som hörslinga eller ramp.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt