10 maj 2023 klocka 09.00 - 12.00

Utbildning i välfärdsbrottslighet

Välfärdsbrottslighet är ett hot mot demokratin och därmed allas problem. Kommuner och regioner behöver arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet och säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problem när de upptäcks. Därför bjuder Länsstyrelsen och Polismyndigheten inom samarbetet Gävleborg mot narkotika in till en utbildning kring välfärdsbrottslighet.

Brottsligheten ökar i välfärdssektorn. Man beräknar att den kriminella ekonomin uppgår till mellan 100 och 150 miljarder om året. Välfärdsbrottsligheten står för cirka 20 miljarder och är därmed den största inkomstkällan och ofta kopplad till narkotikahandeln. Flera statliga utredningar har berört utbetalningar från offentliga försäkrings- och bidragssystem och uppskattat att omkring 2 - 4 procent kan bero på brott och oegentligheter. Detta motsvarar cirka 3,1 miljarder.

Syftet med utbildningen är att höja deltagarnas kunskaper och intresse för välfärdsbrottslighet och dess omfattning och konsekvenser.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till anställda inom kommuner och myndigheter.

Föreläsare från Polismyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket kommer att föreläsa under förmiddagen.

Var:
Gävle Slott eller digitalt
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
05 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 maj klockan 20.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss