11 maj 2023 klocka 18.00 - 20.00

Föreläsning om köttproduktion på naturbetesmark

Stut på strandbete.

Anna Jamieson, verksamhetsledare i föreningen Naturbeteskött i Sverige, håller en föreläsning om att se naturbetesmarkerna som en resurs i lantbruket.

Naturbetesdrift kan vara en inkomstkälla sett ur marknadssynpunkt och från ett naturvårdsperspektiv. Det finns stora möjligheter att producera kött på naturbetesmarker både ur naturvårdssynvinkel och produktionsmässigt. Med bra skötsel och planering kan djuren växa 1 500 gram per dag.

Vi går också igenom vilket fodervärde betet har och hur parasiter ska hanteras.

Längre fram kommer den här föreläsningen följas upp med en fältvandring i betesmark.

Var:
Digitalt. Länk skickas ut någon dag innan föreläsningen.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
08 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 maj klockan 23.00.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss