04- 23 maj 2023 klocka 09.30 - 15.00

Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

Enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter i samverkan med Uppsala Universitet. Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om vilket ansvar du som offentliganställd har för respekten och implementeringen av mänskliga rättigheter i Sverige. Det är Uppsala Universitet som håller i utbildningen som sträcker sig över tre dagar.

De första två första dagarna av utbildningen sker på plats i Gävle medan den tredje dagen genomförs digitalt några veckor senare. Undervisningen de två första sammanhängande dagarna består av föreläsningar. Den tredje dagen genomförs i seminarieform där kursdeltagarna fokuserar på det praktiska arbetet med de mänskliga rättigheterna i offentlig förvaltning. Deltagarna får en mindre uppgift att genomföra inför kursstart och annan uppgift att arbeta med på hemmaplan inför återsamlingsträffen. Båda uppgifter är nära relaterade till deltagarnas verksamhets- och ansvarsområden.

Genomgående för utbildningen är att deltagarnas verksamhet och ansvarsområde utgör fokus för undervisningen. I föreläsningar och interaktiva övningar kopplas teoretiska perspektiv till de utmaningar som deltagarna möter i sitt arbete på myndigheter och i förvaltning.

Utbildningen syftar till att stärka förutsättningar för att de mänskliga rättigheterna på ett effektivt sätt ska implementeras i förvaltningen. Därför kan det erbjudas enskilt stöd till deltagare i ledande positioner när insatser på egen myndighet eller enhet behöver planeras och genomföras.

Vi arbetar med frågor såsom:

  • relevant regelverk: tolkning och implementering
  • diskriminering: rätten, rättspraxisen och förebyggande åtgärder
  • statlig värdegrund och de mänskliga rättigheterna
  • mänskliga rättigheter, ledarskap och myndighetskultur.

Målgrupp

Medarbetare i offentlig myndighet såsom kommun, region, statliga myndigheter, med särskilt fokus på medarbetare i chefsposition, verksamhetsjurister, strateger, samt övriga medarbetare som i sin yrkesutövning har ansvar för utveckling, samordning eller implementering av de mänskliga rättigheterna

Praktisk information

  • 4 maj, 9.30-16.00, Gävle Slott
  • 5 maj, 9.30-15.30, Gävle Slott
  • 23 maj, 10.00-15.00, digitalt via Zoom
Var:
Gävle Slott
Kostnad:
Kostnadsfritt, kursmaterial ingår
Sista anmälningsdag:
25 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 april klockan 22.00.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss