26 apr 2023 klocka 09.00 - 12.00

Att upptäcka våld i nära relation med FREDA kortfrågor

Illustration av socialarbetare i soffa med barn

Personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se tecken och samtala med den som utsatts för våld. För att kunna ställa frågor och veta hur vi ska förmedla stöd och hjälp behövs kunskap och information samt stöd från ledning och i arbetsrutiner.

Som en grund för detta arbete bjuder länstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro in till ett digitalt utbildningstillfälle där du får grundläggande kunskap om våld i nära relation och verktyg för att ställa frågor och samtala om våld i nära relation.

FREDA kortfrågor på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Innehåll

  • Kunskap om våld i nära relation och dess konsekvenser på individ- och samhällsnivå.
  • Varför är det viktigt att upptäcka våld?
  • Att fråga om våld med hjälp av manualbaserade instrument som FREDA kortfrågor.
  • Hur skapar vi förutsättningar för att fråga om våld i vår organisation?
  • Övning ger färdighet – prova på att ställa frågor om våld i nära relation.

Syfte

Att du som deltar känner dig trygg i att ställa frågor om våld och har den kunskap som behövs för att i ett första skede möta personer som utsatts för våld i nära relation.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst i ovan nämnda län. Utbildningen riktar sig även till dig som i ditt arbete vill börja fråga om våld.

Utbildningen är en grundutbildning och riktar sig inte till dig som har kunskap och erfarenhet av att ställa frågor om våld.

Webbkurs om våld

För att du i större utsträckning ska kunna ta till dig innehållet i utbildningen rekommenderar vi att du har baskunskaper om våld i nära relationer. Som deltagare bör du innan utbildningen genomföra introduktionskursen. Webbkursen tar cirka 3 timmar att genomföra.

Introduktions kurs om mäns våld mot kvinnor i nära relationer Länk till annan webbplats.

Var:
Digitalt.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
19 apr 2023

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss