21 mar 2023 klocka 09.00 - 14.30

Utbildning i sekretess

Sekretess mellan olika myndigheter och även kommun kan skapa viss problematik, därför bjuder Länsstyrelsen och Polismyndigheten inom samarbetet Gävleborg mot narkotika in till en utbildning för att du och din verksamhet få bättre koll på vilka lagar och regler som gäller och god exempel på hur ni kan arbeta.

Det finns olika regler att förhålla sig till när det gäller att ta del av uppgifter från kommun och myndigheter och även inom dem. Vilka regler som gäller beror på vem det är som ska ta del av uppgifterna och i vilket syfte uppgifterna behövs.

Syftet med utbildningen är att främja samarbetet mellan socialtjänst, polis och skola. Vi kommer gå igenom aktuell lagstiftning samt exempel på hur man kan arbeta.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till anställda inom kommuner och myndigheter.

Föreläsare

Angelica Dipeders är advokat och delägare i Wallin Advokatbyrå. Angelica arbetade tidigare som jurist vid Polismyndigheten och var då specialiserad på sekretessfrågor. Angelica anlitas ofta av myndigheter som föredragshållare rörande bl.a. sekretessfrågor, samt håller föreläsningar om sekretess på polisutbildningen.

Hilde Wiberg är chef på socialjouren i Uppsala. Där jobbar hon med uppsökande och förebyggande arbete på fältet och är ansvarig för insatser med bland annat skola, socialtjänst, polis och fritid.

Var:
Digitalt, länk skickas ut dagen innan.
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
17 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Kontakt