Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

16 maj 2023 klocka 09.00 - 12.00

Kunskapshöjande digitalt seminarium gällande skyddade personuppgifter

Person står med ryggen emot kameran för att skydda in identitet

Foto: Mostphotos

Enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen Gävleborg i samverkan med Skatteverket och Jämställdhetsmyndigheten bjuder in till ett digitalt seminarium i för att öka kunskapen om skyddade personuppgifter.

Antalet personer som lever med skyddade personuppgifter har ökat kraftigt de senaste åren och uppgår nu till närmare 25 000 personer. Att leva med skyddade personuppgifter innebär ofta svårigheter vid kontakt med myndigheter och en uppenbar risk är att uppgifterna röjs av myndigheter. Det blir även svårare att delta på fritidsaktiviteter, att vara ute på sociala medier, att köpa saker på internet eller att ha ett bibliotekskort.

Skyddade personuppgifter är ett samlingsbegrepp för de olika åtgärder som finns för att skydda personer som riskerar att utsättas för hot, våld eller förföljelse. Det finns 3 nivåer av skyddade personuppgifter: Sekretessmarkering, skyddad folkbokföring och den allra kraftfullaste åtgärden – fingerade personuppgifter.

Innehåll:

  • Vad är skyddade personuppgifter, hur och vem kan ansöka om skyddade personuppgifter? (skyddad folkbokföring, sekretessmarkering och fingerade personuppgifter)
  • Vad innebär det att leva med skyddade personuppgifter, vilka påfrestningar och konsekvenser kan det innebära för individen?
  • Vägledning/ exempel för myndigheter i att hantera skyddade personuppgifter.
  • Vart kan man få mer stöd/ hjälp? (både som yrkesverksam och individ)
  • ”Nätverket glömda” deltar berättar om intervjustudien ”86 gömda kvinnor och deras 128 barn” som de var med och genomförde på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Vi får höra om utmaningar och problem som de mött efter att de beviljats skyddade personuppgifter.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar som: Chef, tjänsteperson, ideell som i ditt uppdrag möter personer med skyddade personuppgifter.

Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
01 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 maj klockan 13.25.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt