15 dec 2022 klocka 18.00 - 20.00

Information om stöd till jordbruket och landsbygden - Storvik

Ensilagebalar på en åker

Foto: Mostphotos

År 2023 förnyas jordbrukspolitiken i Sverige och resten av EU. Länsstyrelsen Gävleborg kommer hålla informationsträffar ute i länet för lantbrukare som vill söka EUs jordbrukarstöd.

Vi kommer informera om de nya jordbrukarstöden, investeringsstöden och klimatklivet för 2023. Vissa av dem är inte helt nya men innehåller några uppdateringar.

Ingen anmälan krävs. Vi bjuder på fika!

Nyheter inom jordbrukarstöden

Det finns en hel rad uppdateringar och nya jordbrukarstöd. Här följer några av nyheterna.

 • Från och med 2023 kommer Jordbruksverket att använda en ny teknik för uppföljning av jordbruksmark med hjälp av satellitbilder.
 • Stödrätterna för gårdsstödet försvinner från och med den 1 januari 2023.
 • Förgröningsstödet, som i dag är en del av gårdsstödet, kommer inte att finnas kvar 2023.
 • Från och med 2023 slås ersättningarna för ekologisk produktion ihop till en.
 • med mera

Vissa av dessa kommer vi berätta om under våra informationsträffar.

Investeringstöd och startstöd 2023-2027

Vi kommer informera om nyheter i investeringsstöd och startstöd:

 • ökad konkurrenskraft, investeringsstöd till stallar, täckdiken, torkar, växthus med mera
 • diversifiering till annat än jordbruk. Ett nytt stöd som riktar sig till jordbrukare eller närstående till jordbrukare
 • vattenvårdsåtgärder, åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten
 • beslutsomgångar, utlysningar eller löpande hantering av ansökningarna
 • urvalskriterier.

Klimatklivet

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

Du kan få stöd för en åtgärd som:

 • är en fysisk investering
 • ger en kostnadseffektiv utsläppsminskning av växthusgaser
 • du inte kan genomföra utan ekonomisk stöttning.
Var:
Västerberg Folkhögskola, Storvik
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
15 dec 2022

Kontakt