15 feb 2023 klocka 10.00 - 14.30

Konservering av hemmaproducerade foder

En traktor plöjer en fåra och två personer går bredvid.

Hur gör du för att få ett så bra och näringsriktigt hemmaproducerat foder som möjligt ? På den här dagen får du lära dig mer om ensilering av vallfoder och konservering av spannmål.

Hans Lindberg, foderspecialist hos VÄXA, berättar hur du gör för att få ett så bra och näringsriktigt hemmaproducerat foder som möjligt.

Kursinnehåll

  • Grunderna i ensilering av vallfoder
  • Problem som kan uppstå vid ensilering
  • Tillsatsmedel vid vallfoderensilering
  • Haka-Packa-Täck- Viktiga förutsättningar för bra ensilage
  • Förluster vid ensilaging
  • Grunder för lagring och lagringsmetoder för spannmål
  • Problem vid konservering av spannmål
Logotyper: Växa, Greppa näringen och EU jordbruksfond
Var:
Kursen genomförs via Teams. Länk skickas ut dagen före kursen.
Kostnad:
Aktiviteten är kostnadsfri och finansieras genom Landsbygdsprogrammet..
Sista anmälningsdag:
09 feb 2023

Kontakt