13 dec 2022 klocka 13.30 - 15.30

Nationella ramverket för vandringsleder – vart leder vägen för Gävleborg

Vilka möjligheter och utmaningar står vi inför i vårt län för att länsgemensamt kunna utvecklas till en vandringsdestination? Under det här utbildningstillfället försöker vi reda ut vad det nationella ramverket innebär för våra vandringsleder och hur vi bäst implementerar det i Gävleborg.

Länsstyrelsen Gävleborg driver under hösten ett projekt med syftet att utveckla organiseringen av vandringsleder i länet, vilket är grundläggande för att få in mera medel till led-arbetet och höja kvalitén på lederna i länet.

Det Nationella ramverket för vandringsleder – som har tagits fram för att ge hela landet en gemensam standard – är en viktig del inom projektet. Ramverket ger oss kvalitetskriterier för bland annat hur organiseringen ska se ut, men även för kommunikation, service och ledmarkeringar.

Det här utbildningstillfället är en del av projektet där tanken är att ge en djupare inblick i vad ramverket innebär och vilka möjligheter och utmaningar som vi står inför i vårt län, för att tillsammans kunna utvecklas som vandringsdestination.

Utbildningen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt är inblandad i arbetet med leder, vare sig det är så att du handfast arbetar med ledskötseln eller har en mer administrativ och beslutsfattande roll.

Program

13:30 Bakgrund – Erika Lindqvist, Länsstyrelsen Gävleborg

13:40 Vad är det nationella ramverket– Carina Lindvall Pilgrimstid Sverige och Johan Holm, Naturkraft Gästrikland - projektledare

14:30 Paus

14:40 Möjligheter och utmaningar

Anmälan

Anmälan görs till naturvårdshandläggare Erika Lindqvist: erika.lindqvist@lansstyrelsen.se


Var:
Digitalt
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
12 dec 2022

Kontakt