08 dec 2022 klocka 10.00 - 12.00

Hur kan vi gå från perspektivträngsel till perspektivgemenskap?

Illustration som symboliserar social hållbarhet.

Enheten för social hållbarhet vid Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till kunskapshöjande insats på temat hur vi kan gå från perspektivträngsel till perspektivgemenskap.

Allt fler strategiska frågor i offentlig sektor fordrar samverkan över traditionellt åtskilda sakområden, exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrationspolitik Helhetssatsningar och tvärsektoriell samverkan krävs för att nå uppsatta mål. Under förmiddagen lyfts vilka idéer som finns om hur den offentliga sektorn kan och bör organiseras.

SKR:s verktyg Prisma som är ett stöd i arbetet med att hitta beröringspunkter mellan olika perspektiv och områden beskrivs också. Prisma kopplar ihop artiklar i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen med de jämställdhetspolitiska målen, de folkhälsopolitiska målområdena och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och kan exempelvis ge svar på frågor som; Hur hänger mänskliga rättigheter ihop med jämställdhet?
Vilka kopplingar kan vi göra mellan barnkonventionen och folkhälsoarbetet?

Målgrupp

Strateger, chefer, politiker inom offentlig verksamhet, deltagare i länets rättighetsnätverk samt övriga intresserade.

Program

10:00 Inledning

10:10 Petra Svensson universitetslektor vid Halmstad högskola föreläser om hur man kan skapa helhet i offentlig sektor genom tvärsektoriell samverkan och helhetssatsningar utifrån olika politikområden och perspektiv.

11:00 Paus

11:15 Hanna Lind handläggare vid SKR presenterar verktyget PRISMA som fungerar som ett stöd i att hitta beröringspunkter mellan olika perspektivfrågor

11:45 Avrundning av förmiddagen

12:00 Avslut

Var:
Digitalt via Skype. Länk till mötet skickas ut via e-post.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
06 dec 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 6 december klockan 16.00.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt