05 okt 2022 klocka 10.00 - 11.00

Vad innebär minoritetslagen?
Kom och lär dig mer!

I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Gemensamt för dessa är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de utgör grupper med en uttalad samhörighet.

De erkända minoriteterna har även en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. I Sverige finns det också fem erkända nationella minoritetsspråk; finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska och därtill hör även samtliga varieteter.

Syftet är att ge en fördjupad kunskap om lagen om nationella minoriteter, vad den innebär och hur vi som tjänstepersoner och förtroendevalda kan tillämpa den. Möjlighet att ställa frågor finns.

Föreläsare är Ulla Perman, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Stockholm.

Föreläsningen ges på Gävle slott eller digitalt via teams.

Var:
Gävle slott. Möjlighet finns även att delta digitalt genom Teams.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Anmälan

Ingen föranmälan krävs för att delta fysiskt. Om du önskar delta via Teams, kontakta Frida eller Christian.

Kontakt

Frida Stoltz, frida.stoltz@regiongavleborg.se
Christian Sohlberg, christian.sohlberg@lansstyrelsen.se

Kontakt